Ejendomsfonden Naturkraft

På et alment velgørende og almennyttigt grundlag er Fondens formål at anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger mv., som gennem en synliggørelse af naturens kræfter kan skabe forståelse for og større bevidsthed om menneskets samspil med naturen, og hvordan vi hver især og sammen kan bidrage til større bæredygtighed, lokalt og globalt.

Fonden støtter primært aktiviteter, der fremmer forståelsen af naturens kræfter og menneskets samspil med naturen for derved at danne grobund for en mere bæredygtig levevis. Derudover støtter fonden almennyttige, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i Ringkøbing-Skjern Kommune.

God fondsledelse

Ejendomsfonden Naturkraft lever op til anbefalingerne for god fondsledelse.

Læs redegørelsen her.

Fondens bestyrelse

Niels Erik Kjærgaard, formand

Fhv. kommunaldirektør, Ringkøbing-Skjern Kommune

Født 1954

Indtrådt november 2017

Uafhængigt medlem: Ja

Bestyrelsesposter:

 • Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (formand)
 • Lionek A/S (formand)
 • Kjærgaard & Stampe ApS (formand)
 • Skjern Bank A/S (bestyrelsesmedlem)
 • Ejendomsselskabet Husumparken
 • Skjern Udviklingsforum

Øvrige ledelseshverv:

 • styregruppen for Gentænk Skjern
 • revisionsudvalget i Skjern Bank A/S
Pauline Asingh, næstformand

Museumsinspektør, Moesgård Museum

Født 1957

Indtrådt november 2017

Særlige kompetencer: Museumsformidling, målgrupper, udstillingsudvikling – koncept og indhold

Uafhængigt medlem: Ja – udpeget af Aarhus Universitet

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Sebastian Schaper

Direktør, Kloster Design. Fhv. direktør, Ringkøbing Fjord Turisme

Født 1969

Indtrådt maj 2018

Uafhængigt medlem: Ja

Bestyrelsesposter:

 • Fonden Naturkraft (nov. 2017-apr. 2018)

Øvrige ledelseshverv:

 • Vestjysk Lederforum
Chris Kroer Jensen

Project manager, West Wind 24 og ejer af Manifestus. Fhv. turistdirektør, Visit Aarhus.

Født 1970

Indtrådt juni 2018

Uafhængigt medlem: Ja

Bestyrelsesposter:

 • Overgaard Gods A/S
 • Overgaard Avlsgaard A/S
 • Dan Mark Skov A/S

Øvrige ledelseshverv:

 • Advisory board, PEACE OF
Henrik Rasmussen

Fhv. direktør for Roskilde Festival-gruppen.

Indtrådt november 2017

Uafhængigt medlem: Ja

Henrik Rasmussen er desuden bestyrelsesformand for Fonden Naturkraft.