Naturkraft har været beboet siden bronzealderen

Siden begyndelsen af november har arkæologer fra ARKVEST gravet søgegrøfter i området hvor Naturkraft skal ligge. Næsten 10 kilometer grøfter er det blevet til hvor der blandt andet er fundet spor af huse, vinflasker og importerede mursten.

Undersøgelsen af området hvor Naturkraft skal ligge, viser hvor mange arkæologiske fund der er i jorden. Indtil videre ved vi nu, at stedet har været brugt og beboet siden bronzealderen (1800-500 f. Kr.) fortæller Esben Mauritsen, arkæolog og daglig leder på undersøgelsen. Der er fundet mange gruber, hvor bronzealderens og jernalderens bønder, har hentet ler, både til lerkar og som byggemateriale. Der er også fundet spor af huse, mest i området nær jernbanen. De stammer fra flere perioder, lige fra yngre bronzealder til ældre jernalder og middelalderen.

Endelig er der fundet spor efter forgængeren til Rindumgård (Amtmandsgården). Den blev flyttet herfra til sin nuværende placering sidst i 1700-tallet. Fund af importerede hollandske mursten, vinflasker og et enkelt vinglas viser, at Rindumgård allerede i 16-1700-tallet har været noget særligt.

     

 

     

Forundersøgelsen forventes afsluttet i begyndelsen af 2018, men Naturkrafts anlæg- og byggeri er allerede i stort omfang organiseret i forventning om de fund der indtil nu er gjort fortæller Peter Sand, administrerende direktør for Naturkraft.

Når undersøgelsen er færdig giver den et fuldt overblik over, hvor i området der findes spor efter bebyggelse og aktivitet fra både oldtid, middelalder og nyere tid, og resultatet vil indgå i den nøjere planlægning af byggeriet.

Med den afgående borgmester Iver Enevoldsen ved roret blev der taget første spadestik til byggeriet af Naturkraft d. 29. november 2017, og når udgravningerne fra ARKVEST er afsluttet forventes anlæg- og byggeri at blive påbegyndt. Det er den lokale entreprenørvirksomhed Hansen & Larsen der skal forestå byggeriet af Naturkraft. Allerede nu kan forbipasserende dog få en flot udsigt over Naturkraft ved at bestige det store N der er placeret ude på pladsen, fortæller Peter Sand.

Det store N vil stå som en skulptur hvor forbipasserende har mulighed for at følge byggeprocessen på nærmeste hold. Derudover er der i N’et mulighed for at læse mere om Naturkraft og se visualiseringer af det forventede resultat.

 

Om Naturkraft

  • ARKVEST er en del af Ringkøbing-Skjern Museum. ARKVEST foretager og har ansvaret for arkæologiske udgravninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Under arbejdsbetegnelsen ”KRAFT” er attraktionen over de seneste seks år udviklet med udgangspunkt i et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, vindmøllekoncernen Vestas, Realdania m.fl. samt i partnerskab med Aarhus Universitet, Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus, forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer m.fl.
  • Naturkraft skal indplaceres på et cirka 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå. Parken vil bestå af en stor ringvold på cirka 30.000 m2, med en integreret hovedbygning på knap 3.500 m2 der vil huse de mange oplevelsesinstallationer og videns-platforme.
  • Naturkraft indgår som strategisk infrastrukturprojekt under Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad.
  • Naturkraft har et anlægsbudget på cirka 250 mio. kr. Centret forventes indviet i 2020, hvor dørene slås op for et forventet årligt besøgstal på over 200.000.
  • Vestjysk Bank har med virkning fra november 2017 indgået et aktivt hovedpartnerskab med Naturkraft. Vestjysk Bank vil med aftalen understrege at den er en bevidst og engageret bank, som har fokus både på lokale forhold som at vi i et større perspektiv bør tænke mere bæredygtig, udvise social ansvarlighed og tage hånd om kommende generationer.

 

Læs mere på www.naturkraft.dk

 

For yderligere information:

Naturkraft: Peter Sand, adm. direktør, M: 23 28 54 30, E: ps@naturkraft.dk

ARKVEST: Esben S. Mauritsen, daglig leder, M: 23 70 28 44 E: esm@arkvest.dk