Menneskelig påvirkning gennem 3000 år

Naturens kræfter nedbryder og omformer hele tiden landskabet. Men de kan også bevare og i den lerede jord under Naturkraft findes spor af menneskelig aktivitet gennem 3000 år. Forud for det nuværende byggeri på grunden, hvor Naturkraft rejser sig, havde arkæologer fra Ringkøbing-Skjern Museum været ude med gummistøvler og små skovle på jagt efter spor fra fortiden.

De ældste fund er stolpehuller, der viser, at området har været beboet siden bronzealderen. Blandt andet har der ligget et langhus, hvor den kommende parkeringsplads skal være. Der er også spor efter såkaldte lertagningsgruber, store åbne huller, hvor bronze- og jernalderfolk har opgravet ler til keramik og byggeri.

Desuden har man fundet et hulbælte, som er anlagt før vor tidsregning. Et hulbælte er en forsvarslinje, som er et par meter bredt og op til flere hundrede meter langt. I bæltet har man systematisk gravet 40 cm dybe huller og sat spidse pæle i bunden. Hulbælterne har været brugt til at bremse angreb fra fjendtlige stammer.

Tyskernes pansergrav

Der er også fundet rester af et forsvarsværk fra vor tid. Under Anden Verdenskrig gravede tyskerne adskillige kilometer voldgrave i Vestjylland, såkaldte pansergrave. Pansergravene var fem meter brede og skulle gøre det svært for allierede kampvogne at passere terrænet.

En af disse pansergrave gik nord om Ringkøbing og skar igennem den nordlige del af Naturkrafts areal. Pansergraven ved Ringkøbing stod først færdig et par måneder før krigens afslutning og blev straks efter kastet til.

Potteskår og amtsgård

På arealet er der også spor efter den oprindelige Rindumgård, som kendes fra 1500-tallet. På arealet har arkæologerne fundet potteskår, skår fra et vinglas foruden skår fra en vinduesrude og nogle mursten, som givetvis er importeret fra Holland. Både de arkæologiske fund og de skriftlige kilder vidner om, at gården har haft velhavende ejere.

Omkring år 1800 blev Rindumgård flyttet nogle hundrede meter mod øst og blev til amtsgården på Rindumgaards Allé. Det er pudsigt nok der, Naturkrafts administration pt. holder til, mens vi venter på, at kunne indvie Naturkraft i 2020.

 

Glasfragmenter fundet på Naturkrafts område
Arkæologerne fandt bl.a. disse fragmenter fra en løgformet glasflaske, som er importeret fra Holland eller England.
Intakt glasflaske
Omtrent sådan så glasflasken ud, før den blev smadret.