Nu tages det første spadestik til Naturkraft:

Nyt oplevelsescenter baseret på samspillet mellem mennesket og naturen

Naturkraft har været syv år undervejs. I dag tages det første spadestik til det vidensbaserede og bæredygtige oplevelsescenter, som kommer til at stå færdigt i 2020. På nyskabende vis vil Naturkraft berige de besøgende med oplevelser og viden om naturens kræfter, ligesom centret vil bidrage til at sætte en international dagsorden inden for bæredygtighed.

Naturkraft kommer til at være et forundrings­, forståelses­ og forandringslokomotiv – drevet frem af fascination, refleksion og reaktion. En oplevelsesarena for naturens kræfter. Et arkitektonisk landemærke. Og en attraktion med ambition om nyskabelse på højeste internationale niveau.

En Epinion-undersøgelse fra 2016 estimerede, at centret kommer til at tiltrække mindst 200.000 årlige besøgende, som på Naturkraft vil komme til at opleve en hyldest til den vestjyske natur – fra de høje bølger i Vesterhavet til fotosyntesen på land – med fokus på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid.

 

Et oplevelsescenter, der stimulerer til viden og læring

Naturkraft vil mere end tidsfordriv og underholdning. Det er ikke blot et sommerland, men derimod et berigende oplevelsescenter, som henvender sig til både børn og voksne. Et center, der vil få de besøgende til at opleve med sanserne, mærke med kroppen og forstå med forstanden.

Målet med Naturkraft er at få besøgende til at forstå naturens kræfter og på den måde motivere til bæredygtighed.

”Et besøg på Naturkraft skal motivere til fornyet adfærd hos de besøgende. På den måde understøtter Naturkraft målet om en bæredygtig fremtid og er altså ikke kun et lokalt vestjysk projekt, men et projekt, der taler ind i en international agenda,” fortæller Peter Sand, der er Naturkrafts administrerende direktør.

 

Ringvold med inspiration fra vikingeanlæg

Anlægget placeres på et ca. 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing. Parken vil bestå af en stor ringvold på ca. 30.000 m2 med en integreret hovedbygning på knap 3.500 m2, der vil huse oplevelsesinstallationer og vidensplatforme.

Ringvolden har referencer til danske vikingeanlæg som Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg, og den forventes at blive en arkitektonisk perle på samme måde som eksempelvis Moesgaard Museum er blevet det.

 

Danmarks største kystdestination

Centralisering og urbanisering er en udfordring for Vestjylland på samme måde, som det er for resten af landkommunerne og de små byer. Naturkraft tager denne udfordring op og kommer til at blive et aktiv for lokal vækst og trivsel – samtidig med, at centret bliver skabt med både lokale, nationale og internationale partnere ombord.

Naturkraft rummer et stort potentiale inden for vestjyske klimaløsninger og grønne teknologier, og Ringkøbing­Skjern Kommunes satsning på bæredygtighedsområdet gør kommunen til en af bannerførerne i Danmarks grønne omstilling.

Dette kommer allerede til udtryk i visionen Energi 2020, der er rettesnor for kommunens ambition om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

 

Stolt borgmester

Sammen med byrådet har borgmester Iver Enevoldsen været en uvurderlig drivkraft bag Naturkraft, hvilket ikke mindst har ført til, at kommunen har doneret 100 millioner kroner til foretagendet.

”Vores kommune er Danmarks største for kystturisme. Vi scorer imidlertid lavt på attraktioner, og dermed udnytter vi ikke det fulde vækstpotentiale inden for turismeområdet – et område som har stor betydning for den samlede økonomi i kommunen. Det laver vi om på med Naturkraft, som bliver en markant attraktion på internationalt niveau,” forklarer Iver Enevoldsen.

Iver Enevoldsen har store forventninger til fremtiden og er sikker på, at Naturkraft i høj grad kommer til at booste væksten – særligt turismeøkonomien – i Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Naturkraft bringer arbejdskraft til kommunen – og vores butikker og overnatningssteder vil helt sikkert også blive påvirket positivt. Der skal ikke være nogen tvivl om, at realiseringen af Naturkraft er et stort ønske, der er gået i opfyldelse. Vi har længe drømt om at få et turismefyrtårn til området, der tager udgangspunkt i vores unikke natur herude ved havet, fjordene og de åbne vidder,” fortæller Iver Enevoldsen.

Samtidig er etableringen af Naturkraft en markant investering i realiseringen af kommunens bæredygtighedsmæssige ambitioner, som også vil komme det lokale erhvervsliv og forskningsmiljø til gode, forklarer Iver Enevoldsen.

”Naturkraft kommer til at bidrage til aktiveringen af det uforløste potentiale for de grønne virksomheder samt forsknings­ og udviklingsaktiviteterne i regionen – netop fordi, der etableres rammer for en ny tilgang til samarbejde mellem virksomheder, udviklere, forskere og brugere. Endelig er centret også en markant nyskabelse i en tid, hvor mange landkommuner kæmper for at holde på deres borgere.”

 

Nye investorer fortsat hjerteligt velkomne

Foruden kommunen har en række fonde og øvrige partnere givet markante bidrag til etableringen af Naturkraft. Blandt andre:

  • A.P. Møller Fonden: 100 mio. kr.
  • Augustinus Fonden: 10 mio. kr.
  • Vestas: 9 mio. kr.
  • Færchfonden: 2,5 mio. kr.
  • Erhvervsvækst Ringkøbing: 500.000 kr.

Desuden finansierede Region Midtjylland og Vestas udviklingsomkostningerne frem til og med 2016.

Det samlede anlægsbudget er på ca. 250 mio. kroner, men når centret åbner, vil der i alt være investeret ca. 300 mio. kroner i anlægget over de ti år, projektet har været undervejs.

”Der er dermed et stykke vej endnu, og nye investorer er fortsat hjerteligt velkomne til at blive en del af projektet,” forklarer Peter Sand.

 

Stærke samarbejdspartnere sikrer kvaliteten

Gennem de syv år, som Naturkraft så vidt har været undervejs, har en række forskellige samarbejdspartnere været inde over projektet for at sikre den kvalitet, der matcher de høje ambitioner, som Naturkraft repræsenterer.

Selve projektudviklingen har blandt andet været funderet i aktive partnerskaber med relevante vidensinstitutioner såsom Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus samt Designskolen i Kolding. Derudover har nationale aktører som eksempelvis Danish Science Factory (nu Astra) også været en aktiv del af udviklingsprocessen.

Det grundlæggende konceptkatalog for Naturkraft fra 2013 blev udviklet sammen med eksperter og forskere tilknyttet Redia A/S, som er et datterselskab under Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet.

En lang række af landets førende forskere inden for relevante discipliner og mere end 200 studerende – ingeniører, økonomer, dataloger, arkitekter, designere, antropologer, æstetikkyndige osv. – har desuden spillet aktive roller i projektudviklingen.

Med venlig hilsen
Have Kommunikation

For yderligere information, kontakt venligst:
Kristina Sindberg · kristina@have.dk · 24 86 01 84
Natasha Holst Bülow · natasha@have.dk · 27 63 69 88

 

Om Naturkraft

  • Vestjysk Bank har med virkning fra den 29.november 2017 indgået et aktivt hovedpartnerskab med Naturkraft. Vestjysk Bank vil med aftalen understrege, at den er en bevidst og engageret bank, som har fokus både på lokale forhold og på bæredygtighed, social ansvarlighed og kommende generationer i et større perspektiv.
  • Under arbejdsbetegnelsen ”KRAFT” er attraktionen over de seneste syv år udviklet med udgangspunkt i et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, vindmøllekoncernen Vestas, Realdania m.fl. samt i partnerskab med Aarhus Universitet, Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus, forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer m.fl.
  • Naturkraft skal placeres på et cirka 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå. Parken vil bestå af en stor ringvold på cirka 30.000 m2, med en integreret hovedbygning på knap 3.500 m2, der vil huse de mange oplevelsesinstallationer og videns-platforme.
  • Naturkraft indgår som strategisk infrastrukturprojekt under Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad.
  • Naturkraft har et anlægsbudget på cirka 250 mio. kr. Centret forventes indviet i 2020, hvor dørene slås op for et forventet årligt besøgstal på over 200.000.