Unge iværksættere opfinder med naturens kræfter

I bedste Storm P stil har en hel årgang på 7. klassetrin vist deres kreative og innovative evner. Et samarbejde mellem organisationen Cesso, Hammerum Skole og det kommende oplevelsescenter Naturkraft har givet anledning til, at 40 elever i 7. klasse på Hammerum Skole i en uge har arbejdet intenst med opgaveløsning for Naturkraft der er ved at tage form i Ringkøbing.

Eleverne har været alle produktudviklingsfaserne igennem og sluttede ugen af med at udarbejde prototyper af deres endelige ideer. Prototyper der havde en spændvidde lige fra at opleve vindstyrker og højder med VR-briller og trampoliner, bølgebassiner, månens påvirkning på Jorden og en ny udgave af spillet Twister.

Opgaven blev stillet af Naturkraft, som netop har igangsat byggeriet af et stort oplevelsescenter i udkanten af Ringkøbing by.

Vi er i fuld gang med at skabe indholdet i Naturkraft, og vi var derfor også meget begejstrede for Hammerum Skoles tilbud om at arbejde med en opgave for os” fortæller Mette Hindkjær fra Naturkraft.

7. klasse har arbejdet ihærdigt og målrettet med deres ideer til, hvordan man kan vise eller benytte vindens, vandets eller solens kræfter. De har arbejdet med ideudvikling med udgangspunkt i specifikke naturvidenskabelige emner og sat dette i spil med brug af kreativitet på mange forskellige niveauer.

Engagerede undervisere tør gå nye veje

Begitte Hauge og Mads Thyde er de to engagerede undervisere, som til daglig har fornøjelsen af de 40 elever og har sørget for at inddrage erhvervslivet i elevernes dagligdag.

Det stiller krav til underviserne at arbejde på denne måde, hvor ideudvikling ikke altid følger et typisk skema – det betyder, at underviserne hele tiden skal være omstillingsparate og følge den retning eleverne vælger.

Eleverne er blevet guidet til at se på kreativitet fra mange forskellige vinkler. Et af de elementer der blev berørt, var elevernes eget syn på et museum – Hvad er det værste ved et museum, og hvordan kan man gøre det bedre? Her kom flere sjove og anderledes input som netop viser synet fra et 7. klasses perspektiv.

Når 40 elever næsten enstemmigt siger, at et museum er ”røvkedeligt” – så er det virkelig interessant at høre deres bud på, hvordan det gøres interessant. Naturkraft bliver ikke et museum, men vil dog stadig gerne formidle om naturens kræfter til både børn og voksne. Når eleverne så foreslår, at der skal være oplevelser, færre regler og mere at prøve – ja, så giver det stof til eftertanke og bekræfter os i, at vi er i gang med noget af det rigtige i vores arbejde med at udvikle Naturkraft til at blive et oplevelsescenter for naturens kræfter”, fortæller Mette Hindkjær.

En enkelt gruppe mente, at det bedste ville være, at der var forbudt for ’de gamle’. At det så viste sig at være den gruppe der måske havde udviklet en oplevelse der faktisk ville være den vildeste oplevelse for alle aldre, vidner jo bare om, at der er potentiale i naturens kræfter.

Målet for eleverne var udviklingen af en endelig prototype og fremlæggelse for Naturkraft. På kort tid og med kreative greb havde eleverne udviklet prototyper der viste højt niveau og stor forståelse for de bagvedliggende naturvidenskabelige aspekter.

Det kan godt være at en af grupperne måtte splitte sig op efter insisteren på at lave en pruttemaskine, hvortil de kreative greb tog over og gruppen endte med at udvikle to interessante prototyper med henholdsvis en vindstyrkemaskine hvor man kan konkurrere med vinden og en opstilling der viser månens påvirkning på Jorden. Nogle i udgangspunktet skøre og skæve ideer blev til meningsfuld virkelighed.

Mening med galskaben – fremtidens innovative medarbejdere

Det har stor betydning for erhvervslivet at kunne virkelighedsteste ideer og få nye unge friske øjne til at være en del af udviklingen. Det giver nye input og sørger for, at man som virksomhed ikke mister grebet om hvad der sker ude i den virkelige verden.

I den sammenhæng har Cesso.dk været med til at etablere partnerskab mellem erhvervsliv og skoler, hvor begge parter profiterer af partnerskabet. Skolen får virkelighedsnære relationer til erhvervslivet og erhvervslivet får tilsvarende fastholdt et virkelighedsnært perspektiv og for Naturkraft 40 nye ambassadører og – måske – kommende medarbejdere.