Om Naturkraft

Naturkraft er en almennyttig fond. Ejerskabet fordeler sig mellem to fonde – en ejendomsfond og en driftsfond. Peter Sand er adm. direktør for begge.

Naturkraft startede som en idé i Ringkøbing-Skjern Kommune og er gennem de senere år blevet udviklet i partnerskab med bl.a. Aarhus Universitet, Designskolen Kolding, Arkitektskolen i Aarhus samt forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer. Projektet er indtil videre bl.a. støttet af A.P. Møller Fonden, Realdania, Vestas, Region Midtjylland og Erhvervsvækst Ringkøbing – og har Vestjysk Bank som hovedsamarbejdspartner.

Gennem fascination, leg og viden vil Naturkraft invitere alle besøgende til at udforske naturens kræfter. Vi ønsker at være et levende sted, hvor der opleves og eksperimenteres på tværs, og hvor viden deles til alles fordel. En stærk skoletjeneste vil være en vigtig del af vores formidling, ligesom vi håber at kunne understøtte lokale, bæredygtige initiativer med viden og faciliteter. Naturkraft skal være stedet, hvor nysgerrighed fører til bæredygtige initiativer.

Vækstforum i Region Midtjylland tager initiativ til satsningen ‘Internationale oplevelsesfyrtårne’. Ét af projekterne hedder ‘Stjernen’.

2007
Indledende fase

’Stjernen’ omdøbes i den videre proces til ‘ElementZ’, og der tildeles midler til indledende analyser og konceptudvikling.

2008
Projektudvikling

Innovation Lab udvikler koncept og søger 10 mio. kr. til projektet.

2009
Komitéen dannes

10 mio. kr. bevilliges, og der dannes en komité til etablering af ‘KRAFT’, som projektet nu lyder. Borgmester Iver Enevoldsen er formand, og Peter Sand ansættes som direktør. Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestas forpligter sig til at støtte udviklingsprocessen, og Vestas øger undervejs sit bidrag, da projektet er truet af nedlukning.

2010
Partnerskab med vidensinstitutioner

Der indgås partnerskab med Aarhus Universitet og Designskolen Kolding. På kryds og tværs af fagspecialer engageres mere end 200 studerende i projektet.

2011
Præ-koncept udvikles

Redia, som er en del af Aarhus Universitets studiemiljø, udvikler konceptkatalog. I den forbindelse bliver Thøgersen&Stouby, OddFischlein og Baaring Stories en aktiv del af projektets udviklingsaktører.

2012
God modtagelse

Konceptkataloget præsenteres og får godkendelse af bestyrelsen samt Ringkøbing-Skjern Kommunes byråd.

2013

Projektet balancerer på et knivsæg. Fundrasing, fundrasing, fundrasing. Vestas giver bindende tilsagn om yderligere 9 mio. kr. til anlægget.

2014
Lokalt sammenhold

Alle erhvervsforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune går sammen om en fælles erklæring: I en pressemeddelelse opfordrer de byrådet til at holde fast i projektet. ErhvervsVækst Ringkøbing indsamler 500.000 kr. til den videre udvikling, og byrådet giver også økonomisk opbakning.

2015
100 mio. fra A.P. Møller Fonden

I sommeren 2016 kommer det store økonomiske gennembrud: A.P. Møller Fonden giver tilsagn om 100 mio. kr.

Naturkraft

Den endelige projekttitel er nu ‘Naturkraft’.

2016
Første spadestik

Den 29. november 2017 tages ”det første spadestik”. Borgmester Ivar Enevolden, bestyrelsesmedlem Ove Hornby og kommende regionsformand Anders Kühnau klipper snoren til det N-formede udsigts- og oplevelsestårn, hvor man vil kunne se visualiseringer af det kommende bygge- og anlægsprojekt, mens man følger tilblivelsen af Naturkraft.

2017
Mens vi venter

Anlæg og byggeri påbegyndes. Der planlægges midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeriet.

2018
Naturkraft åbner

I påsken 2020 åbner Naturkraft – Danmarks nye oplevelsesarena, hvor man kan udforske naturens kræfter.

2020
Vision

Udforsk naturens kræfter på Vestkysten – og bliv inspireret!

Bidragsydere

A.P. Møller Fonden
Ringkøbing-Skjern Kommune
Augustinus Fonden
Færch Fonden
Vestas
Erhvervsvækst Ringkøbing
Region Midtjylland

Hovedpartner:
Vestjysk Bank

Vestjysk bank er hovedsamarbejdspartner og støtter op om naturkraft.

Samarbejdspartnere

Naturkraft har fra sin start været tænkt som et stort og mangesidet samarbejdsprojekt, hvor udviklingsarbejdet bygger på inddragelse af forskellige ressourcer, fagligheder og udgangspunkter. Ønsket er at skabe et tværfagligt udgangspunkt.

Vi samarbejder lokalt, regionalt som nationalt, og projektets Knowledge Board repræsenterer på mange måder projektets tilgang til samarbejde og tværfaglighed ved at være sammensat af en række personer, der repræsenterer deres faglighed på højeste internationale niveau inden for – læring, positiv psykologi, pædagogik, æstetik og bæredygtighed.

På det formelle plan har projektet konkrete aftaler med bl.a. Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet samt Designskolen i Kolding.

Projektet er desuden understøttet af erhvervsmæssige interesser i form af Vestas, Vestjysk Bank, RAH A/S, turistorganisationen Hvide Sande, Scalgo m.fl.

Medarbejdere

Peter Sand

Administrerende direktør
ps@naturkraft.dk
23285430

Jørgen Lund Møller

Formidlings- og oplevelseschef
jlm@naturkraft.dk
21487646

Mette Hindkjær

Udviklingsansvarlig
mh@naturkraft.dk
22883272

Jan Have

Playmaker
jh@naturkraft.dk 
21720559

Fredrikke Dahl

Oplevelsesudvikler
fd@naturkraft.dk
26355222

Karsten Håkonsen
Maria Kjærgaard

Udviklingsmedarbejder
mk@naturkraft.dk

Line Bak Fosdal

Udviklingsmedarbejder
lbf@naturkraft.dk

Katrine Thørring

Udviklingsmedarbejder
kt@naturkraft.dk

Særlige rådgivere

Ulla Hjøllund Linderoth

Naturfagsdidaktiker og praktiker

 

Kjeld Juel Petersen

Chefrådgiver
kjp@naturkraft.dk
29471613

Martin Rauff

Baaring Stories ApS